Choroby alergiczne są coraz częstsze.

Alergia polega na nadmiernej i nieprawidłowej reakcji organizmu na występujące w środowisku substancje zwane alergenami, które każdy człowiek zdrowy powinien tolerować.

Choroby alergiczne  znacznie pogarszają naszą jakość życia - i są coraz częstsze. 

W  ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat podwoiła się częstość wystę­po­wa­nia aler­gii u najmłodszych dzieci (od 0-5 lat).

Objawy alergii zgłasza już ok. 40% Polaków.

 

 

Częstość alergii i astmy jest większa u mieszkańców dużych miast.

 

Przyczyny alergii i astmy wciąż nie są do końca poznane, ale potrafimy je coraz lepiej diagnozować i leczyć.